• Projektowanie
  • Programowanie
  • Monitoring
  • Wizualizacja SCADA
  • Transmisja GPRS
  • Szafy sterownicze
  • Rozdzielnice zasilające

Firma „AS-TECH” Andrzej Szwarbuła działa na rynku od kwietnia 1999 roku.

    Zajmujemy się głównie projektowaniem i wdrażaniem systemów z zakresu automatyki i informatyki do przemysłu. Posiadamy dużą praktykę w zakresie technologii ciepłowniczej, wodno-ściekowej i górniczej.

  Grupa doświadczonych inżynierów pozwala na opracowywanie ambitnych, o wysokim poziomie złożoności projektów i przedsięwzięć. Dla potwierdzenia przykłady zrealizowanych:

System transmisji GPRS oparty na własnej produkcji sterownikach swobodnie programowalnych z modułami GPRS oraz systemie wizualizacji i archiwizacji danych (SCADA) z dostępem przez Internet,

Udział przy konstruowaniu pierwszej na świecie sprężarki górniczej spełniającej dyrektywy ATEX,

 Zapraszamy również do współpracy w zakresie prac projektowych i montażu w innych dziedzinach, z którymi mieliśmy do czynienia: klimatyzacja, kontrola dostępu, sterowanie maszyn, nadzór i kontrola produkcji, jak również dla nas nowych, z którymi chcielibyśmy się zmierzyć.